Dekk og miljø

Dekk og miljø

Ved å kjøpe dekk hos Bilia, velger du en forhandler som har tatt en aktiv stilling til å fremskynde utfasingen av dekk som inneholder giftklassede HA-oljer. Det finnes i dag alternative mykgjørende midler som gir dekkene like gode egenskaper.

Vinterdekk solgt hos Bilia inneholder ingen HA-oljer i slitebanen. Vi tilbyr også HA-oljefrie sommerdekk til samtlige modeller. Også i bilproduksjonen pågår det en utfasing av HA-dekk. Flertallet av alle nye biler som ruller ut på de norske veiene gjør det på dekk som minimerer helse- og miljørisikoene fra dekkpartikler som havner i naturen på grunn av slitasje.

Vinterdekk – pigg eller ikke?

Valget mellom vinterdekk med eller uten pigger har flere aspekter. Ved enkelte føreforhold, passer piggdekk best sett ut fra et sikkerhetssynspunkt. Men fra et miljøsynspunkt har piggdekkene den negative konsekvensen at de ved kjøring på barmark river opp helseskadelig partikkelstoff fra veibanen. Både sikkerhet og miljø er grunnen til at Bilia tilbyr både pigg og piggfritt.

Rullemotstand

I motsetning til hva man skulle tro, har mønsterets utforming i slitebanen ingen større innvirkning på rullemotstanden. Det viktigste tiltaket til å minske rullemotstanden er å kjøre med riktig lufttrykk i dekkene og å sjekke trykket ofte.

Hjulstilling

Hos Bilia får du hjelp med rett hjulstilling, hvilket er en av de viktigste årsakene for å minske unødig dekkslitasje og miljøpåvirkning.
Les mer om hjulstilling.

Bilia er ISO-sertifisert

Bilia er sertifisert iht. normen ISO 14001. Det innebærer at all håndtering av dekk ved våre verksteder skjer på en sikker og miljøtilpasset måte, for eksempel ved oppbevaring og gjenvinning.
Les mer om Bilias miljø- og kvalitetssertifisering.