Vilkår og betingelser ved kjøp av bruktbil på bilia.no

1. Generelt

Les gjerne disse generelle vilkårene, så vet du hva som gjelder når du bestiller bruktbil fra oss via www.bilia.no/kjop-bruktbil/ og tilhørende sider («Nettstedet»).

Gjennom Nettstedet tilbyr Bilia forbrukere og bedrifter muligheten til å kjøpe bruktbil. Vilkårene gjelder også hvis du representerer en bedrift, og i slike tilfeller gjelder det som sies om «deg» nedenfor, for bedriften.

Noen deler av vilkårene er forskjellige avhengig av om du bestiller bruktbil som forbruker, eller som representant for en bedrift.

Du som handler som privatperson, må være over 18 år og kan ikke stå under formynderskap eller ha begrenset rettslig handlingsevne av andre grunner. Hvis du er under 18 år, må du ha foresattes samtykke for å kunne gjøre en bestilling hos oss.

2. Avtaler og bestilling

Ved å bestille bruktbil på Nettstedet, aksepterer du disse vilkårene. Ved å gjøre dette forplikter du deg til å følge vilkårene for egen regning. Hvis du representerer en bedrift, aksepterer du vilkårene også på vegne av bedriften og garanterer at du er autorisert til å godkjenne vilkårene og bestille bruktbil for bedriftens regning.

Ved bestilling blir det inngått en avtale mellom deg og Bilia Personbil AS med org. nr. 976 023 188 (nedenfor kalt «Bilia» eller «vi»). Bilia har adresse, Drammensveien 213, 0281 Oslo og nås på telefonnummer 915 08555 eller e-post kundeservice@bilia.no . Vi forbeholder oss retten til i enkelte tilfeller å avvise eller endre bestillingen din (for eksempel hvis du har oppgitt feil personopplysninger).

Vi behandler alle bestillinger som mottas mellom kl. 08.00 og 17.00 på hverdager, innen utgangen av neste virkedag. Du vil bli oppdatert om statusen for din bestilling fortløpende.

3. Priser, gebyrer og betaling

Ved bestilling gjelder de prisene som er angitt på Nettstedet på det aktuelle tidspunktet. Alle priser er angitt i norske kroner og inklusive mva. Prisene inkluderer ikke eventuelle betalings- og fraktkostnader, som angis separat. Eventuelle andre gebyrer som kan komme i tillegg spesifiseres på Nettstedet i forbindelse med respektive bruktbil.

Vi forbeholder oss retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder til enhver tid. Ved betaling med bankkort eller kredittkort som aksepteres av Bilia, vil beløpet bli trukket fra kortet umiddelbart når du betaler på nett. Kontant betaling aksepterer vi ikke ved kjøp av bruktbil. Betaling skal alltid skje innen levering, på den dato og måte som angis av Bilias representant.

4. Henting, levering og frakt av bruktbil

Du kan velge å hente en bruktbil du har kjøpt på et av våre anlegg, eller du kan få den levert. Du finner mer informasjon om disse alternativene i leveringsvilkårene nedenfor.

Vi tilbyr kun levering i Norge og ved leveranser nord for Bodø kan ytterligere kostnader tilkomme. Ytterligere begrensninger i leveringen kan forekomme og er i så fall klart angitt på Nettstedet.

For at vi skal kunne levere den brukte bilen til deg, må du ha tegnet en obligatorisk ansvarsforsikring. Om forsikring ikke er tegnet, kan vi ikke registrere bilen på deg og levere til deg.

Leveringstiden for bruktbiler som skal leveres til deg, er vanligvis én til to (1–2) uker. Leveringstiden kan imidlertid variere avhengig av vår transportørs leveringstider og hvor i landet varen skal leveres. Vi kontakter deg personlig for å avtale levering innen frakt bestilles. Avvik fra angitte leveringstider kan forekomme.

Om du velger å hente hos forhandler, avtaler vi også tidspunkt med deg, slik at bilen er klar når du kommer.

Hvis det oppstår problemer som forsinker leveringen, vil du få beskjed om det.

Ved levering kan vi kreve at du fremviser gyldig legitimasjon. Avhengig av hvilken leveringsløsning som er valgt, får du informasjon fra Bilia eller det aktuelle fraktselskapet som forteller hvor og når bilen skal hentes eller tas imot. Hvis du ikke henter eller tar imot bilen, vil du bli belastet fraktkostnaden, tur og retur, i tillegg til et håndteringsgebyr på 495 kroner.

5. Brukte biler

Tenk på å tilpasse dine forventninger til respektive bruktbil etter hvor gammel den er, hvor langt den har kjørt og tilstandsrapporten.  

6. Angrerett for forbrukere ved fjernsalg

Dette punktet gjelder bare for forbrukere, i samsvar med gjeldende lovgivning om angrerett.

Ved kjøp som er basert på fjernsalg, har du 14 dagers angrerett. Angrerett innebærer at du har rett til å angre et kjøp ved å meddele oss dette innen 14 dager fra du, eller en person som du angir, har mottatt en bestilt vare (angrefristen).

For å ha rett til full tilbakebetaling for en vare som du angrer på å ha bestilt, må du ikke håndtere varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastsette varens egenskaper eller funksjon. For en bruktbil innebærer dette at du ikke kan kjøre mer enn 50 km. Dersom du bruker bilen utover dette, har vi rett til å gjøre et verdireduksjonsavdrag som tilsvarer reduksjonen i bilens verdi som følge av bruken.

Angreretten gjelder ikke for en bruktbil som er tilpasset etter dine anvisninger, eller som på annen måte har fått et klart personlig preg;

Dersom du vil angre et kjøp, må du før angrefristen er utløpt sende en klar og tydelig meddelelse til kundeservice@bilia.no. Der vedlegger du angreskjema, utfylt med etterspurt informasjon. Angreskjema sendes til deg separat, men du finner det også her.

For å utøve angreretten i tide, er det tilstrekkelig at du sender meddelelse om dette før angrefristen er utløpt.

Varen må sendes i retur innen 14 dager regnet fra den datoen da meddelelse om utøvelse av angrerett ble levert til oss.

Hvis du benytter angreretten, vil vi betale tilbake det beløpet du har betalt for bruktbilen du angrer på å ha kjøpt. Fra beløpet som skal tilbakebetales for bilen, har vi rett til å trekke fra en sum tilsvarende bilens verdireduksjon sammenlignet med bilens opprinnelige verdi. Dette gjelder bare dersom og i den grad en slik verdireduksjon er en følge av at du har håndtert bilen i større utstrekning enn det som var nødvendig for å fastsette dens egenskaper eller funksjon eller bilen ble skadet mens du hadde ansvar for den.

Vi betaler tilbake beløpet snarest og senest innen 14 dager fra den datoen da vi mottok din meddelelse om utøvelse av angreretten, men vi må imidlertid utsette tilbakebetalingen til vi har fått bilen i retur, eller du har dokumentert at den er sendt i retur. Tilbakebetaling vil skje til deg med den betalingsmetoden du har valgt, så sant det ikke er noe som er til hinder for slik tilbakebetaling eller noe annet er avtalt.

7. Garanti

Bilia gir ofte garanti på bruktbiler og vilkårene varierer ut fra blant annet bilens alder og kilometerstand. Når det gis garanti, informeres det om på Nettstedet og fremgår av de spesifikke garantivilkårene som overleveres i forbindelse med levering av bilen.

Vær oppmerksom på at dersom det fremgår på Nettstedet eller i dokumentasjonen som følger med den brukte bilen, at den spesifikke bilen omfattes av garanti gitt av bilimportør eller produsent i form av nybil-, rustbeskyttelses- og vognskadegaranti, så er det ikke en garanti som stilles av Bilia, men her informerer vi kun om dette og henviser deg til respektive bilimportør eller produsent av bilen samt deres nettverk, hvor Bilia ikke kan garantere innhold eller gyldigheten i de garantiprogrammer som gis av en bilimportør eller annen part.

8.  Bytterett brukte biler

Om du har kjøpt en bruktbil har du bytterett, forutsatt at du tar kontakt med oss på kundeservice@bilia.no innen 24 dager etter at du mottok bilen, at bilen ikke har kjørt mer enn 1 000 km fra da du mottok bilen og at bilen ellers er i samme stand som ved leveranse. Dersom du ønsker å benytte deg av bytteretten, tilkommer det en kostnad for ny klargjøring på 3 000 kroner, samt at du selv må dekke eventuelle merkostnader ifm. finansiering, forsikring, offentlige avgifter og retur. Dersom du ønsker hjemlevering, kan også leveransekostnader tilkomme. Bytteretten gjelder mot andre brukte biler på Bilia sitt lager og en eventuell prisdifferanse mellom bil som byttes og erstatningsbil reguleres mellom partene. Bytteretten kan kun benyttes en gang.

9. Reklamasjon

Som forbruker har du alltid reklamasjonsrett ved feil på varer i to år etter at du mottok varen og dersom varen er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Kunder som er næringsdrivende, har alltid reklamasjonsrett ved feil på varer i to år etter at varen er mottatt. Hvis du vil reklamere på en vare, må du ta kontakt med Bilia på kundeservice@bilia.no så raskt som mulig etter at feilen ble oppdaget. For at reklamasjonen skal være gyldig, må den gjøres i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjon som skjer innen to måneder for deg som forbruker oppdaget feilen, skal alltid anses å ha funnet sted innenfor tidsfristen.

Vi anbefaler at reklamasjon skjer etter den fremgangsmåten som er angitt på Nettstedet. For deg som forbruker, dekker vi returfrakten om reklamasjon godkjennes, forutsatt at en kostnadseffektiv leveringsmetode er benyttet og du kan verifisere dine kostnader.

Når vi har fått tilbake reklamert bil og slått fast at reklamasjonen er gyldig i samsvar med gjeldende lov, får du erstatning eller vi retter opp feilen. Vi forbeholder oss retten til å avvise reklamasjonen dersom det viser seg at bilen etter gjeldende lovgivning ikke er feilaktig.

Bilia står for risikoen for bilen, når den leveres til deg. Du står imidlertid selv for risikoen for bil som skal returneres. Dersom bilen har fått en skade ved transport, må du ta kontakt med Bilia på kundeservice@bilia.no omgående.

10. Ansvarsbegrensning – næringsdrivende

Bedriftskunder har utover prisavslag ikke rett til erstatning for eventuell direkte eller indirekte skade. Dette gjelder også dersom en bil er feilaktig eller mangelfull, eller dersom det har oppstått forsinkelse ved levering.

11. Produktinformasjon

Vi tar forbehold om at biler kan bli utsolgt, og om eventuelle bilde- og skrivefeil i annonser eller annet markedsføringsmateriell på Nettstedet. Dette gjelder for eksempel feil i produktbeskrivelse eller tekniske spesifikasjoner samt feilaktige priser eller feilaktig informasjon vedrørende hvorvidt en bil finnes på lager. Vi har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre informasjonen på Nettstedet når som helst. Hvis en feilaktig pris er angitt for en bruktbil du har bestilt, vil vi meddele deg dette og innhente din godkjennelse av den korrigerte prisen før vi fortsetter med bestillingen. Vi vil ikke kompensere deg for slike eventuelle feil som er angitt over.

Bilder av produkter på Nettstedet og i annonser og annet markedsføringsmateriell skal utelukkende betraktes som illustrasjoner. Det kan ikke garanteres at slike illustrasjoner gjengir  bilens nøyaktige utseende, funksjoner eller opprinnelse. Utover det som følger av ufravikelig lovgivning, har vi ikke ansvar for informasjon som kommer fra tredjepart.

Informasjonen på Nettstedet er beskyttet ved blant annet lovbestemmelser om opphavsrett og markedsføring. Det betyr at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter og annet innhold ikke må kopieres eller brukes uten forutgående skriftlig godkjennelse fra oss eller våre lisensgivere.

12. Personopplysninger

Bilia er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine, finner du i vår personvernerklæring, som du også kan lese i forbindelse med kjøp, og som finnes på Nettstedet, se her .

13. Annet

Bilia har innført en kodeks for opptreden som alle medarbeidere skal etterleve. Kodeksen er tilgjengelig på Nettstedet, og du finner den her .

Bilia har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse vilkårene.

14. Lovanvendelse og tvist

Ved en eventuell tvist kan du som forbruker henvende deg til Forbrukerrådet. Forbrukerrådet nås enten via www.forbrukerradet.no eller postadresse Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo.

Bilia er medlem i Norges Bilbransjeforbund som innebærer at forbruker også kan bringe tvister inn for Klagenemnden for bilsaker. Henvend deg til Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Automobilklubb, Motorførernes Avholdsforbund eller direkte til www.nbf.no som kan ta saken opp med Klagenemnden. Nemndsbehandling avskjærer ikke senere domstolsbehandling av samme tvist.

Tvist vedrørende tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk lov og, med unntak av det som er angitt i avsnittet over, avgjøres av en allmenn domstol.

_______________________

Disse vilkårene er fastsatt 8. juni 2017.