Bilia Personbil AS kjøper 80 % av aksjene i Felgteknikk Norge AS

Bilia Personbil AS kjøper 80 % av aksjene i Felgteknikk Norge AS

Bilia Personbil AS har 22. januar inngått avtale med Burns-Thomson Holdings AS og kjøper seg inn i Felgteknikk Norge AS.

Felgteknikk Norge AS har hittil vært et familieeid selskap som høsten 2020 flyttet til nye og attraktive lokaler i Råde. Virksomheten er her posisjonert for en betydelig vekst gjennom en total oppgradering og industrialisering av produksjonslinjen, med tilhørende nytt og moderne utstyr. Felgteknikk AS er per dags dato ledende innen felgreparasjoner i Norge, og trolig også Nordens største aktør på området.

Frode Hebnes, Adm.dir ved Bilia Personbil AS, har følgende kommentar:

«I Bilia ønsker vi som kjent å være en best mulig totalleverandør til våre kunder av relevante produkter og tjenester tilknyttet både kjøp og eierskap av bil. I dette perspektiv er Felgteknikk et særdeles relevant selskap, hvor vi nå også får muligheten til å utvide og komplettere vårt tilbud tilknyttet de over 120.000 felgene vi på årsbasis på vegne av våre kunder har innlosjert på våre dekkhotell
Vi vurderer kombinasjonen av Felgteknikk Norge AS som en allerede ledende aktør både volummessig og kompetansemessig innenfor området, det betydelige vekstpotensial vi her ser for fremtiden, og de ressursene vi som Bilia kan tilføre for å utløse dette potensialet, til å være svært interessant for fremtiden».

Les hele pressemeldingen her