Defa Plot my drive

Defa Plot my drive kjørebok

Mobilbasert kjørebok til bruk for kjøregodtgjørelse og skatterapportering.

Plot my drive fra Defa er en kjørebok som gjør logging av forretnings- og privatreiser enklere og mer nøyaktig enn noen gang før. Et enkelt brukergrensesnitt i appen gir presis dokumentasjon av kjøreturen.

Din personlige tidslinje

Alle dine bevegelser i løpet av dagen blir automatisk registrert i din personlige tidslinje, inkludert bompasseringer. Plot my drive jobber i bakgrunnen og gir deg full oversikt over dine turer, inkludert avreise- og ankomsttider, antall kilometer, hvor du har vært og hvor lenge du har vært der. 

Kategoriser turer som jobb eller privat

Alle turer kan enkelt kategoriseres som jobb eller privat ved å swipe til høyre eller venstre. Turer som kategoriseres som private er kun tilgjengelige for deg. Om du er del av en firmaløsning vil kun turer du kategoriserer som jobb være synlige for din arbeidsgiver.

Enkel rapportering

Ved å gå inn på din side på defaplot.com vil du få full oversikt over all jobbkjøring og raskt kunne laste ned rapporter tilpasset skatteformål eller kjøregodtgjørelse.

Kr. 1.350,-

  • Defa Plot my drive
  • Defa Plot my drive
  • Defa Plot my drive