Jobb hos Bilia! Fire medarbeidere. Foto.

Hva kan jeg jobbe med hos Bilia?

Vi ønsker å ansette engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse innenfor alle våre virksomhetsområder og regioner. To av de største virksomhetsområdene i Bilia er bilsalg og servicemarked. Servicemarkedet består av verksteddrift og delesalg.

Eksempler på stillinger i våre verksteder

Personlig Servicetekniker (bilmekaniker)

Våre personlige serviceteknikere er hjertet i vår verkstedvirksomhet. Serviceteknikeren har utdanning som bilmekaniker og har ansvaret for hele kundeprosessen; fra kunden kommer til serviceverkstedet eller ringer for å bestille tid, til bilen er ferdig reparert, fakturaen gjort opp og bilen er klar for henting. Gjennom serviceteknikerens engasjement og kundeservicefokus skal kunden alltid kjenne seg velkommen.

Verkstedcoach (arbeidsleder)

Våre verkstedcoacher leder en gruppe personlige serviceteknikere. Verkstedcoachens jobb er å lede teknikerteamet, sørge for deres personlige utvikling, samt å passe på at det daglige arbeidet i verkstedproduksjonen fungerer. I jobben inngår også en endel administrativt arbeid.

Bilskadereparatør og billakkerer

Bilskadereparatørene er utdannet som biloppretter og utfører i hovedsak reparasjoner på skadede biler. I reparasjonsarbeidet inngår bytte av karosseridetaljer, sveise- og limearbeider, plast- og glassreparasjoner, samt demontering og montering av teknisk utstyr. Du samarbeider tett med dine kolleger som delecoach, skaderådgivere og verkstedledelsen. Våre billakkerere har tilsvarende ansvar for at lakkarbeidet utføres på en kvalitetsmessig god måte.

Skaderådgiver

Våre skaderådgivere besiktiger og takserer skadede biler og utfører skadeberegninger. En viktig del av arbeidet er å skape gode relasjoner med kundene, forsikringsselskapene og leverandørene. Skaderådgiveren er ansvarlig for kalkyler og skadeberegninger, planlegging av skadearbeidet og kostnadene, selge verkstedtjenester og gi profesjonell kunderådgivning.

Verkstedsjef

Verkstedsjefen er ansvarlig leder for service- eller skadeverkstedet og tar aktivt del i den daglige virksomheten. I stillingen har du personalansvar og coacher, inspirerer og utvikler dine medarbeidere til å løse kundens behov på en kundevennlig måte. Du har ansvar for økonomisk budsjett, kostnader og oppfølging – og ansvar for at vi daglig har nok arbeid i verkstedene.

Servicemarkedssjef

Servicemarkedssjefen er ansvarlig leder for både verksted og deler og tar aktivt del i den daglige virksomheten. I stillingen har du personalansvar og coacher, inspirerer og utvikler dine medarbeidere til å løse kundens behov på en kundevennlig måte. Du har ansvar for økonomisk budsjett, kostnader og oppfølging – og ansvar for at vi daglig har nok arbeid i verkstedene.

Eksempler på stillinger i bilsalg og delebutikk

Bilselger

Våre bilselgere har evner til å skape og beholde gode og langsiktige kunderelasjoner gjennom sine ferdigheter og egenskaper. Å arbeide proaktivt, analysere kundens behov og møte behovene på en hyggelig og kompetent måte er av stor viktighet. Bilselgerne tar hånd om hele salgsprosessen fra første kontakt med kunden, til levering av kundens nye bil. De jobber aktivt mot budsjettmål og førnøyde kunder.

Salgssjef

Salgssjefen har en operativ lederrolle med ansvar for forhandlerens bilselgere, for kundetilfredsheten og for det økonomiske resultatet i avdelingen. Salgssjefen coacher, følger opp og jobber aktivt med selgerne og med egne kunder. Gjennom sitt engasjement og kompetanse skaper salgssjefen et offensivt og motivert selgerteam.

Delemedarbeider

Delemedarbeideren jobber i deleavdelingen og selger tilbehør og reservedeler og gir profesjonell rådgivning til interne/eksterne kunder ved pris- og produktspørsmål. Videre jobber delemedarbeideren selvstendig med utlevering av deler til interne og eksterne kunder, bestillinger, oppfølging og distribusjon av bildeler og tilbehørsprodukter.

Eksempler på øvrige stillinger

Bilia har sentralisert alle administrative supportfunksjoner. I Økernveien 121 i Oslo finnes økonomi og regnskap, HR-avdeling, lønnsadministrasjon, felles telefonsupport, logistikk og servicemarkedssupport, markedsavdeling og salgsadministrasjon.

Vår viktigste oppgave er å være spesialister innenfor de forskjellige fagfeltene, ha gode samarbeidsprosesser overfor våre operative avdelinger, og en profesjonell tilnærming til å levere med god kvalitet innenfor våre ansvarsområder.

Eksempler på stillinger i sentral support er regnskapsmedarbeidere, regnskapskontrollere, samt kunde- og kredittmedarbeidere. Våre dyktige telefonister betjener Bilias felles sentralbord og e-dialog.

HR-avdelingens/personalavdelingens viktigste rolle er å yte god support og være rådgivere i HR spørsmål. Våre HR-medarbeidere støtter organisasjonen med rekruttering, arbeidsrettslige spørsmål, arbeidsavtaler, medarbeidertilfredshet, tariffspørsmål, kompetanseutvikling og spørsmål om lønn og pensjon.

Markedsavdelingen håndterer all markedsføring for konsernet og jobber med alle Bilias varemerker i ulike kanaler som avis, web, sosiale medier og radio. Her jobber både grafisk designere, webredaktører, CRM-sjef, digital markedsfører og markedsføringssjef.