Bilia personale

Fakturaadresser

Bilias fakturaadresse er:

Bilia Norge AS
FE 479 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Elektroniske fakturaer kan sendes til følgende e-postadresse (én faktura per e-post): levfaktbilia@bilia.no

Bankdetaljer Bilia Norge AS:

Kontonummer: 1503.21.85743
IBAN: NO0215032185743
Swift: DNBANOKKXXX
Org.nr. 976 023 188

Faktura skal alltid være merket med en referanse. Referansen skal bestå av et 4- eller 5-sifret nummer, etterfulgt av navn på den som har rekvirert bestillingen. Eksempel på referanse:

91004 – Navn Navnesen

Toyota Bilias fakturaadresse er:

Toyota Bilia AS
FE 1480 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Elektroniske fakturaer kan sendes til følgende e-postadresse (én faktura per e-post): 
fakturamottak@toyotabilia.no

Bankdetaljer Toyota Bilia AS:

Kontonummer: 2450.05.13000
IBAN: NO4424500513000
Swift: DNBANOKKXXX
Org.nr. 980 648 915

Faktura skal alltid være merket med en referanse. Referansen skal bestå av et 4- eller 5-sifret nummer, etterfulgt av navn på den som har rekvirert bestillingen. Eksempel på referanse:

91004 – Navn Navnesen