Sommervei

Hva er  WLTP?

Kort fortalt er WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) navnet på en ny, mer nøyaktig måte å teste forbruk og utslipp fra biler på.

Oppdatert 6/9-2018: Regjeringen har nå gått inn for å utsette innføringen av WLTP inntil videre, og tidligst i 2020. 

Når bilprodusentene tester forbruk og utslipp, blir bilene kjørt i et laboratorium etter en standard kjøresyklus. Målet er å simulere hvordan bilen oppfører seg under ulike forhold. Den gamle standarden for hvordan denne syklusen skulle være heter NEDC og er fra 1992. Nå blir den oppdatert.

WLTP er en større, mer omfattende og mer realistisk kjøresyklus som skal gi mer nøyaktige forbruk- og utslippstall. Hastighetene er høyere og testtiden er økt fra 20 til 30 minutter. I tillegg blir bilene testet med forskjellige ekstrautstyr, slik at det er mulig å se hvordan utstyret påvirker forbruk og utslipp. Dermed vil hver bil ha to verdier: Laveste og høyeste normerte forbruksverdi basert på aerodynamikk, vekt og rullemotstand.

Det kan forekomme avvik uansett hvor nøyaktig denne testmetoden er. Uavhengig av dette, vil forbruket i daglig bruk og CO2-utslippet påvirkes av topografi, klima og kjørestil. I tillegg påvirkes forbruket av trafikksituasjonen, hvor tungt bilen er lastet og klimaanleggets innstillinger.

Testbetingelsene er mer virkelighetsnære enn tidligere. Det betyr at vi på papiret kan forvente høyere forbruks- og CO2-verdier for biler med forbrenningsmotor og lavere rekkevidde for biler med el-motor. Men det betyr ikke at det faktiske forbruket er høyere, eller at den faktiske rekkevidden er lavere.

Målet er å hjelpe forbrukeren å gjøre et miljømessig godt valg, og det er noe vi i Bilia ønsker velkommen.

Fra september 2018 er alle bilprodusenter lovpålagt å teste alle biler som selges i EU, Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland med WLTP-metoden.